Skip to main content

Rwy’n rhedeg Hanner Marathon Abertawe ar 11 Mehefin er mwyn codi arian i Gymorth Cristnogol yn y frwydr i wella bywydau pobl ledled y byd. Gwerthfawrogir pob cyfraniad! Diolch yn fawr!

(Cewch fwy o fanylion isod am waith Cymorth Cristnogol)

***

I’m running the Swansea Half Marathon to raise money for Christian Aid, in the struggle to improve the lives of people throughout the world. All contributions appreciated! Many thanks!

(You’ll find more details below about Christian Aid’s work)

/////////////////////////

Ni ddylai rhaid i unrhyw fam wneud y penderfyniad torcalonnus o ran pa blentyn i addysgu a pha un fydd yn colli gafael ar ei freuddwydion.

Ni ddylai unrhyw berson ifanc gweithgar gael ei orfodi i roi’r gorau i addysg, gyda thlodi anorfod yn dilyn.

Breuddwydion am fywyd gwell. Rydym am weld pob plentyn yn medru cael yr addysg sydd ei angen arnynt er mwyn ei ryddhau o dlodi. Dychmygwn ddyfodol ble na fydd cnydau’n cael eu llorio gan gylchwyntoedd a’u golchi i ffwrdd gan lifogydd.

Gyda’n gilydd, gallwn helpu pobl i sicrhau gwell ddyfodol i’w teuluoedd, gan roi cyfle iddynt gyflawni eu potensial.

Gyda’ch cymorth, gallwn wireddu breuddwydion ledled y byd. Ni fydd atal tan fydd pawb yn medru byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi.

*******

 

No mum should have the heart-breaking choice of which child to educate and which one will miss out on their dreams. 

No hardworking young person should be forced to give up on education, locking them into poverty.

We dream of a better world. We want every child to be able to have the education they need to break free of poverty. We imagine a future where crops are not flattened by cyclones and washed away by floods.

Together, we can help people secure a better future for their families, giving them the chance to fulfil their potential.

With your help, we can make dreams come true around the world. We won’t stop until everyone can live a full life, free from poverty.

QR code

QR Code for the envelope
This is a QR code that points to the address of your envelope, so it is easier to share. You can right click on the image and save to your device.

Envelope exit page

How your donation helps

Your gifts this Christian Aid Week could help people around the world secure a safer, happier future for their children and grandchildren.

We are united by hope. And together, we hope every family will have the joy of living a dignified life, free from poverty.

Every gift. Every action. Every prayer. Every one of us can make dreams come true.

Want to create your own envelope?
A family picture of a mum, dad, daughter and two brothers in Malawi

camera icon Jen Bishop and her family - Adam Haggerty/ Christian Aid