Skip to main content

Mae Jen, mam gariadus sy'n ffermio ym Malawi, yn breuddwydio bod ei phlant yn gallu cael yr addysg y maent yn ei haeddu. Mae ganddi 2 fab gweithgar sydd wedi ennill lleoedd yn y colegau gorau - ond ni all Jen fforddio anfon y ddau.

Ni ddylai unrhyw fam gael y dewis torcalonnus o ba blentyn i'w addysgu a pha un fydd yn colli allan ar ei breuddwydion.

Ni ddylai unrhyw berson ifanc sy'n gweithio'n galed gael ei orfodi i roi'r gorau i addysg, gan ei gloi mewn i dlodi.

Ni'n breuddwydio am fyd gwell. Rydym am i bob plentyn allu cael yr addysg sydd ei hangen arnynt i dorri’n rhydd o dlodi. Rydyn ni'n dychmygu dyfodol lle nad yw cnydau'n cael eu dinistrio gan seiclonau a'u golchi i ffwrdd gan lifogydd.

Gyda’n gilydd, gallwn helpu pobl i sicrhau dyfodol gwell i’w teuluoedd, gan roi’r cyfle iddynt gyflawni eu potensial.

Gyda'ch help chi, gallwn wireddu breuddwydion ledled y byd. Ni fyddwn yn stopio nes bod pawb yn gallu byw bywyd llawn, yn rhydd o dlodi.

QR code

QR Code for the envelope
This is a QR code that points to the address of your envelope, so it is easier to share. You can right click on the image and save to your device.

Envelope exit page

How your donation helps

Your gifts this Christian Aid Week could help people around the world secure a safer, happier future for their children and grandchildren.

We are united by hope. And together, we hope every family will have the joy of living a dignified life, free from poverty.

Every gift. Every action. Every prayer. Every one of us can make dreams come true.

Want to create your own envelope?
A family picture of a mum, dad, daughter and two brothers in Malawi

camera icon Jen Bishop and her family - Adam Haggerty/ Christian Aid